Dnes je: 19.07.2024 Jazyk:    
Aktuality
25.12.2008 | 9A CW contest 2008

 

Ve?mi pekný contest a ?o je potešite?né popularita rastie a kadým rokom je vyššia ú?as?
a to aj ve?kých contestových staníc , v roku 2006 sta?ilo na ví?azstvo 1138 QSO a 698 000 bodov , v roku 2007 1353 QSO a 812 000 bodov a teraz   1600 QSO !Potešilo aj stretnutie starých známych priate?ov z celého sveta , najmä z 9A .
 
Samotný priebeh contestu bol pohodový , ve?mi pekne chodili dolné pásma, kde ma prekvapil ú?as? ve?kého po?tu staníc z JA ?o v posledných rokoch u nebývalo zvykom . Horné pásma u nás 0 , len s údivom som po?úval Braca 9A7R ako pekne vyrába na 15 m stanice z USA a u m?a ani ?uk ! Za to som si to vynahradil na dolných pásmach , škoda iba e mi ve?er odišla 2 el. Yagi na 80 m , ?o ma asi obralo o ví?azstvo! Gratulujem Valery RD3A k peknému výsledku a hlavne k ve?kému po?tu násobi?ov !
?akujem organizátorom za pekný contest a dúfam dopo?utia na budúci rok v tomto peknom závode ?o dokazuje e CW stále ije !
73 Tibi OM3RM
 

        Croatian CW Contest

Call: OM3RM
Operator(s): OM3RM
Station: OM8A

Class: SOAB HP
QTH: Okoc
Operating Time (hrs): 24

Summary:
 Band  QSOs  Mults
-------------------
  160:  221    33
   80:  351    43
   40:  611    71
   20:  382    47
   15:   49    21
   10:    3     3
-------------------
Total: 1617   218  Total Score = 1,221,890